Garantiikiri

Lapsevanem tasub muusikakooli õppemaksu makstes ainult osa õpilase õpetamisega seotud kuludest. Suurema osa maksab kohalik omavalitsus. Seepärast on vaja kohalikult omavalitsuselt küsida garantiikiri muusikakooli kohamaksu tasumise kohta.

Kuna omavalitsuste võimalused on piiratud, siis on ka laste arv piiratud, kelle muusikakoolis õppimist vald toetab.

Seepärast on vaja oma kohalikust vallast saada kinnitus, et neil on võimalik toetada teie laste õppimist muusikakoolis.

Kõikidest Saaremaa vallaga piirnevatest valdadest õpib muusikakoolis lapsi ja vallavalitsused on teadlikud sellest, mis on garantiikiri. 

Scroll to Top