Õppemaks ja pilliüür

Õppemaksu ja pilliüüri arved saadetakse lapsevanemale e-kirjaga.  Orissaare Muusikakool tänab kõiki, kes on tasunud õppemaksu õigeaegselt. 

Muusikakooli arvete tasumisega seotud küsimuste või pretensioonidega saab pöörduda Saaremaa valla raamatupidaja Heidi Sokko poole.

E-post: heidi.sokko@saaremaavald.ee

Tel: 4525125

Õppemaksu ja pilliüüri tasumise rekvisiidid

Saaja: Saaremaa Vallavalitsus

Konto (Swedbank): EE262200221032949028

Summa: …..

Selgitus: Lapse nimi, muusikakooli õppemaks (ja pilliüür)

Õppemaks

Õppemaksu tasutakse õppeperioodil septembrist maini st. õppemaksu tasutakse 9 kuud aastas. Õppemaksu tuleb tasuda jooksva kuu jooksul. See tähendab, et septembris õppemaks tuleb maksta enne septembri lõppu. Orissaare Muusikakooli õppemaks on tavaõppes 37 eurot kuus ja pilliõppes (vt.õppekorraldus) 42 eurot kuus.

Pilliüür

Pilliüüri peavad tasuma need õpilased, kes kasutavad muusikakooli pille. Pilliüüri tuleb tasuda 12 kuud aastas ja pilliüür on 4 eurot kuus. Laenutustingimused on leitavad dokumentide alt.

Eelklass

Eelklass toimub 1x nädalas ja eelklassi õppemaks on 15 eurot kuus.

Püsikorraldus

Selleks, et õppemaksu õigeaegne tasumine ei ununeks, on mõistlik kasutada internetipanga püsikorraldust.

Pilli- ja ruumirent

Pillirent on mõeldud kõigile, kes pole Orissaare Muusikakooli õpilased. Tasu on kokkuleppel direktoriga, olenevalt pilli maksumusest ja kasutuse ajast. 

Orissaare Muusikakool rendib välja ruume. Ruumirendi maksumus on kokkuleppel direktoriga.

Kõik pillid antakse välja lepingu alusel mille allkirjastab täiskasvanu.

Scroll to Top